O společnosti 

Firma Kastek Komponenty byla založena v roce 1999 jako ryze česká společnost. Předmětem podnikání je výroba technických výlisků a obuvnických komponentů.

Majiteli firmy jsou:

  • Ing. Pavel Kadlček        80% obchodního podílu

  • Ing. Stanislav Slovák    20% obchodního podílu

Firma byla zpočátku zaměřena jen na výrobu obuvnických komponentů – podešve dámské, pánské i dětské v různém provedení (materiál TR, PVC).  
Součástí tohoto výrobního programu jsou také různé plastové součásti a dílce (loga, chrániče, apod.).

Později se produkce rozšířila o výrobu technických výlisků zejména pro automobilový a nábytkářský průmysl.

Cílem naší firmy je stoprocentní spokojenost zákazníků, proto klademe největší důraz na kvalitu, včasnost dodávek a plnění jiných požadavků zákazníka.

Vývoj společnosti

1999 založení společnosti Kastek Komponenty (převedení aktiv a pasiv, strojů, pracovníků a zejména know-how vztahující se k výrobě obuv.komponentů z firmy Kastek UB)
zahájení výroby obuv.komponentů v pronajatých prostorách družstva Lidová tvorba
2000 odkoupení výrobních prostor
investice: nákup stroje Main Group
2001 výstavba administrativní budovy
2002 odkoupení skladovacích prostor od družstva Lidová tvorba
2003 stávající výroba rozšířena o výrobu technických výlisků
certifikace ISO 9001:2000
výstavba nové lisovny
investice: nákup stroje Demag 200 t
zahájení výroby pro automobilový průmysl
2004 investice: nákup stroje Demag 300 t
investice: nákup stroje Demag 350 t

2005

investice: nákup stroje Demag 420t včetně robota
   

2006

investice: nákup stroje Demag 160t
   

2007

investice: nákup stroje Demag 330t

Výhled do budoucnosti

Zavedení normy ISO TS 16949